Macserien Food & Hygien på Chark-SM


Den stora chark dagen är Skandinaviens största evenemang som samlar chark- och livsmedelsbranchen med över 500 deltagare.
Chark-SM har sedan 2002 annordnats vartannat år och tävlingen är öppen för charkuterier som är tillverkade i Sverige och säljs på den svenska marknaden.

Vi på Macserien Food & Hygien medverkade i branschmässan under den stora chark dagen.

Macserien Food Hygiene har all sin utveckling och produktion i egna fabriker i Sverige och Estland. Vi kan leverera kompletta rengöringssystem till livsmedelsföretag verksamma inom alla sektorer.
Med våra samarbetspartner har vi möjligheten att planera och installera nyckelfärdiga, kompletta utrustningar i era produktionslokaler. Macserien Food Hygiene arbetar med vattenfria 2-komponentsystem.
 


http://www.charksm.se/