Avfettning

Mac 123 Kraftrent

Kallavfettning baserad på raps. Löser effektivt asfalt,
tektyler, oljor och annan svår mineralsmuts. Får endast
appliceras på utsatta områden. Får ej användas på
känsliga ytor såsom lyktor och speglar.
Volym: 25liter, 200 liter

Skyddsföreskrifter: 

Mac 124 Prickbort

Kallavfettning som är extremt effektiv och används vid
svårare förhållanden till alla typer av fordon. Avlägsnar 
asfaltstänk, tektyl, oljor och annan svår mineralsmuts. 
Produkten är utsedd till bäst i test enligt SVT Plus.
Förpackning: 12x1 liter, 2x2,5 liter, 25 liter, 200 liter

Innehåll: Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta 60-100%,
butoxietanol 5-10%, nonjoniska tensider 5-15%. pH-värde: ca 7.

Skyddsföreskrifter: 
SDB-Blad: 

Mac 124B Microavfettning

Mycket lågluktande microavfettning som inte dunstar.
Lämnar helt rent från asfaltsstänk och ger en glansig yta.
Lämplig till långa fordon, släp och entrepenadmaskiner där lång verkningstid
krävs, men går även utmärkt att använda till bilar, hallväggar eller kapell.
Produkten kan med fördel verka över natten.
Volym: 25 liter, 200 liter

Skyddsföreskrifter: 
SDB-Blad: 

Mac 124G Prickbort Grön

Kallafettning specialanpassad för entrepenadmaskiner.
Kräver längre verkningstid.
Vidtag försiktighet med lyktor, backspeglar etc.
Miljömärkt med falken.

Volym: 25 liter, 200 liter

Mac 125 Kallavfettning

Mac 125 är en effektiv avfettning för asfaltstänk samt vaxborttagning av ”nybilsvax”.
Lämplig för rengöring av maskiner, motorer, chassi m.m.

Volym: 25L

 

SDB-Blad: 

Mac 2041 Microavfettning Superkoncentrat

 Falkenmärkt

Superkoncentrerad microavfettning.
Ingår i macseriens tvåkomponets koncept.
Används för tvättning och avfettning av fordon, golv och plåtdetaljer.
Blandas med vatten och tensid (Mac 2MK) före användning.
20 liter ger 200 liter koncentrat.
Förpackning: 2,5/2,5 liter, 10/10 liter

Skyddsföreskrifter: 
SDB-Blad: 

Mac 30 Lastbilstvätt

Mac 30 Lastbilstvätt är en effektiv microavfettning för tvättning och avfettning av lastbilar, truckar och andra tyngre fordon. Filmbildande produkt för lång
verkningstid och hög effekt. Passar alla typer av högtryckstvättar och automatiska lastbilstvättanläggningar.

Mac 30 ingår i Macseriens patenterade vattenfria två-komponentprogram och skall blandas initiator och vatten före användning. 
30 liter Mac 30 + 10/15 liter Mac 2M blandas till 200 liter med vatten. 

Volym: 15 liter, 200 liter

SDB-Blad: 

Mac 37 Borsttvätt

MAC 37 är ett effektivt avfettningsmedel för fordon eller borstar. Även lämplig till t.ex. hallväggar eller kapell.

  • Löser tjära, asfalt och tektylstänk och ger en glansig yta.
  • Lågluktande, samt ingen avdunstning för en god arbetsmiljö.
  • Lång verkningstid krävs.
  • Produkten är godkänd av kemikaliesvepet

Förpackning: 25L

Skyddsföreskrifter: 
SDB-Blad: 

Mac 38RD Microavfettning

Mac 38RD är en effektiv microavfettning för tvättning och avfettning av fordon, golv och plåtdetaljer. Passar alla typer av högtryckstvättar och automatiska biltvättanläggningar

Ingår i Macseriens patenterade 2-komponents-program. Mac 38RD skall blandas med Initiator samt vatten före användning.
5L Mac 38 och 2L Mac 2 blandas med 193 L vatten till 200 L färdig brukslösing.

Volym: 10 liter, 15 liter, 25 liter.

Mac 43+ Microavfettning

Högkoncentrerad microavfettning.
Används för tvättning och avfettning av
fordon, golv och plåtdetaljer. Dryg och effektiv.
Förpackning: 3x5 liter

SDB-Blad: 

Mac 51 Kallavfettning

Kallavfettning lågpris
Volym: 25 liter, 200 liter

Skyddsföreskrifter: 

Mac 51LL Kallavfettning

Lågluktande kallavfettning.
Volym: 25 liter, 200 liter

Skyddsföreskrifter: 
SDB-Blad: 

MAC 80 Kallavfettning

Kallavfettning lågpris.
Tensidfri löser endast asfalt
Volym: 25 liter, 200 liter

 

SDB-Blad: 

Prickfritt Kallavfettning

 Falkenmärkt

Lågluktande tixotropisk produkt som "hänger kvar" och
verkar. Fungerar även på våt bil. Spola av efter 1-3 min för att avlägsna 
asfaltstänk, tektyl, oljor och annan svår mineralsmuts. 
Förpackning: 12x1 liter, 2,5 liter, 25 liter, 200 liter

Innehåll: N-paraffinska kolväten 60-100%, nonjoniska tensider 5-15%,
diproplenglykolmetyleter 5-15%, rapsester 5-15%. pH-värde ca 7.