Kraftfulla rengöringsmedel

Boogietvätt

Volym: 5 liter, 25 liter, 200 liter

Skyddsföreskrifter: 

Du Jetin

Högalkaliskt rengöringsmedel.
Du Jetin är utmärkt som fälgtvätt inom fordonsindustrin.
Inom livsmedelindustrin lämpar sig produkten för rengöring
av lokaler, utrustning samt för bryggerier.
Volym: 15 liter

SDB-Blad: 

Dystripin

Skyddsföreskrifter: 
SDB-Blad: 

Jetin B

Avlägsnar effektivt sot och grövre föroreningar på målade ytor och fälgar. Prova först på en liten yta så att materialet inte reagerar med produkten. Låt ligga på 1-5 min,spola av noga. Kan ge skador om den ligger på för länge. Dosering: 10-30% beroende på smutsighetsgrad. Vid hårt smutsade ytor späd 50%.

Volym: 15liter

SDB-Blad: 

Mac 121 Aluminiumrent

Rengöringsmedel för aluminiumytor och andra ytor som rostfritt.
Tar bort rost, olja, salt, oxid och smuts och ger skinande blanka ytor.
Volym: 15 liter

Skyddsföreskrifter: 
SDB-Blad: 

Mac 19 pH-justering

SDB-Blad: 

Mac 2017 Avkalka, avrosta

Gelé som lägges på områden som önskas
avkalkas eller avrostas. Produkten kan
användas på metall, stål, plåt, gummi mm.
Volym: 5 liter

Skyddsföreskrifter: 

Mac 400LS Klorskum

Golvvård.
Skumrengöringsmedel med hög effekt. Används
på ytor starkt förorenade av fett och proteiner.
Förpackning: 3x5 liter, 20 liter

Skyddsföreskrifter: 
SDB-Blad: 

Mac 410 Klorskumsadditiv

Ett trögflytande rengöringsmedel för borttagning av Alkaliskt klorskumadditiv

Volym: 15 liter

SDB-Blad: 

Mac 444 Avkalka gel

Kalk- och betonglösare i geléform. Löser effektivt puts, betongstänk, kalkavlagringar
på maskiner, liftar eller annan industriell utrustning. Produkten är tixotrop och hänger
kvar på applicerad yta utan att torka.

SDB-Blad: 

Mac 51 Kallavfettning

Kallavfettning lågpris
Volym: 25 liter, 200 liter

Skyddsföreskrifter: 

Mac 51LL Kallavfettning

Lågluktande kallavfettning.
Volym: 25 liter, 200 liter

Skyddsföreskrifter: 
SDB-Blad: 

Mac 525 Alkaliskt skum med Aluminiumskydd

Skyddsföreskrifter: 
SDB-Blad: 

Mac 61 Metalltvätt

Metalltvätt i pulverform.
För aluminim och andra lättmetaller.
Förpackning: 10kg

Skyddsföreskrifter: 
SDB-Blad: 

Mac 62T Oxrent

Avlägsnar "flygrost" och annan smuts på tåg, fordon,tunnelbanetåg, etc. Kan också utmärkt användas som kromglans.

Volym: 25L

SDB-Blad: 

Mac 62TE Effekt

MAC 62TE är en sur produkt som effektivt rengör och avlägsnar inetsad smuts på tåg, tunnelbana, bilar etc.
Mac 62TE bör spädas minst 50% . Låt verka max 5 minuter före renspolning.

Förpackning: 25 liter

 

Skyddsföreskrifter: 

Mac 8 plus Rostbort

Skyddsföreskrifter: 
SDB-Blad: 

Mac 81 Industrirent

Extremt effektiv industrirengöring.
Främst framtagen för verkstadsgolv och
andra områden där grov smuts förekommer.
Volym: 10 liter

Skyddsföreskrifter: 
SDB-Blad: 

Mac 84 Cipdisk

SDB-Blad: 

Mac 85KE Extra

Skyddsföreskrifter: 

Mac 88C Rökrent

Skyddsföreskrifter: 
SDB-Blad: 

Mac 911 Charkdisk/Cipdisk

Mac 911 kan användas i all livsmedelsindustri. Produkten är anpassad till automatisk dosering. Vid installation kan våra tekniker vara behjälpliga. Produkten bör ej användas på material av aluminium.

Mac 911 doseras med automatisk doseringsutrustning: 0 - 5ºdH 0,2 % - 0,5 % 6-15ºdH 0,4 % - 0,6 %

Volym: 25 liter, 200 liter, 1000 liter

Skyddsföreskrifter: 
SDB-Blad: