WC2002 - Direktfällning

Reningssystemet WC2002 hjälper fordonstvättar att reducera sina utsläpp med
hjälp av kemisk fällning. Systemet kan kortfattat beskrivas som följande: Tvättvattnet
från anläggningen samlas upp och renas genom ett reningsverk. Fällningskemikalier tillsätts
och binder de kvarblivna föroreningarna som finns i tvättvattnet, dessa sjunker till botten
och separeras från vattnet. Vattnet är nu så pass rent att det går att släppa ut till
avloppsnätet. Systemet har ett stort användningsområde och kan med små modifieringar
installeras i flera typer av verksamheter med anslutning till de kommunala avloppssystemet.
Installationen är kostnadseffektiv och ger snabb återbetalning.

Fördelar med systemet:
• Minskar utsläpp av miljöfarliga ämnen
• Direkt fällning av tungmetaller
• Uppfyller krav på reducerat utsläpp från Svenska myndigheter
• Kostnadseffektivt
• Lämpar sig för mindre tvätt anläggningar

Mac 176

Fällningskemikalie. Binder 
tungmetaller, olja och annan svår smuts.
Volym: 200 liter

Mac 176E

Fällningskemikalie X-tra. Binder
tungmetaller, olja och annan svår smuts.
Volym: 200 liter

SDB-Blad: 

Mac 19+

pH reglator.
Volym: 200 liter

SDB-Blad: 

Mac 1R

Fällningshjälp. Används tillsammans
med lämpad fällningskemikalie.
Volym: 200 liter

SDB-Blad: 

Mac 6 Fällningskemikalie

SDB-Blad: 

Mac 6A Fällningskemikalie

SDB-Blad: 

Mac 6C Combi