WC2003 - Recirkulation

Reningssystemet WC2003 är ett recirkulerande system som tar vara på anläggningarnas
användbara tvättvatten och restproudukter. Tungmetaller, olja, restkemikalier, smuts och
annan förorening separeras från tvättvattnet med hjälp av kemisk fällning. Anläggningarnas
tvättvatten samlas upp och renas i en slam- och oljeavskiljare .Fällningskemikalier tillsätts och 
binder de miljöfarliga ämnen som separeras från vattnet.

Fördelar med systemet:

  • 80% återvinning av vatten och tvättkemikalier
  • Ger minskade vatten- och kemikaliekostnad
  • Endast sköljvatten tillsätts
  • Lämpar sig för medelstora till stora anläggningar
  • Fällningskemikalierna skyddar bilen från korrosion

Mac 17 Fällningskemikalie

Mac 176

Fällningskemikalie. Binder 
tungmetaller, olja och annan svår smuts.
Volym: 200 liter

Mac 176E

Fällningskemikalie X-tra. Binder
tungmetaller, olja och annan svår smuts.
Volym: 200 liter

SDB-Blad: 

Mac 19+

pH reglator.
Volym: 200 liter

SDB-Blad: 

Mac 1R

Fällningshjälp. Används tillsammans
med lämpad fällningskemikalie.
Volym: 200 liter

SDB-Blad: