WC2004 - Helslutet System

Reningssystemet WC2004 är ett slutet system som innebär att inget vatten går ut i avloppet. Systemet
behandlar anläggningarnas restprodukter och tvättvatten som en resurs istället för ett avfallsproblem.
Systemet är patenterat och bygger på vattenrening genom kemisk fällning samt indunstarteknik.

Fördelar med systemet:

  • 100% återvinning av vatten
  • Kraftig minskning av vatten- och kemikaliekostnad
  • Låg kemikalieanvändning då en del tvättkemikalier återanvänds
  • Inget utsläpp av miljöfarliga ämnen till avlopp
  • Fällningskemikalierna skyddar bilen från korrosion

Mac 176

Fällningskemikalie. Binder 
tungmetaller, olja och annan svår smuts.
Volym: 200 liter

Mac 176E

Fällningskemikalie X-tra. Binder
tungmetaller, olja och annan svår smuts.
Volym: 200 liter

SDB-Blad: 

Mac 19+

pH reglator.
Volym: 200 liter

SDB-Blad: 

Mac 1R

Fällningshjälp. Används tillsammans
med lämpad fällningskemikalie.
Volym: 200 liter

SDB-Blad: