Återvinningsdagen

2020-01-30

Macserien var på plats som stolt sponsor, på torsdagen den 30 januari, då Sveriges Åkeriföretag och Återvinningsindustrierna arrangerade Återvinningsdagen 2020. Konferensen fokuserar på hur ny teknik revolutionerar framtidens återvinning och hur Sverige kan investera smartast för ett fossilfritt och cirkulärt samhälle. 

Näringsminister Ibrahim Baylan,
Nationell samordnare för fossilfritt Sverige Svante Axelsson, 
Företagsledaren Jan-Olof Jacke var några av talarna 

Konferensen går under temat ett fosilfritt och cirkulärt Sverige 2045. Initiativet inom Fosilfritt Sverige är något att vara stålt över, mängder utav spännande innovationer presenterades som gav hopp och trygghet inför framtiden.