Covid-19 Tips & råd

2020-04-25

Det finns idag sju coronavirus som kan smitta och ge upphov till sjukdom hos människor. Fyra av dessa virus är vanliga och orsakar förkylning, varianterna SARS- och MERS-coronavirus orsakar betydligt allvarligare luftvägssjukdom. I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som kan smitta människor. Sjukdomen som nu har drabbat hela världen kallas covid-19 och står för coronavirus disease 2019.

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Undvik smittspridning genom att alltid tvätta händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. Tvätta därför händerna ofta, minst 20 sekunder. Efter att ha tvättat händerna med tvål och vatten kan du använda Smittfritt.

Smittfritt är en hand- och ytdesinfektion som både avdödar virus men ger också ett efterverkande skydd. 
Smittfritt kan med fördel användas på alla vattentåliga ytor utan att klibba eller torka ut underlaget och ger ökad hygiensisk säkerhet. Kontakta oss så berätttar vi mer om produkten.