Nobina satsar på miljön

2020-02-25

Efter ett långt och framgångsrikt samarbete så väljer nu Nobina att förlänga sitt kontrakt med Macserien. Vi tackar för fortsatt förtroende och ser med spänning på utvecklingen framåt, både på kemisidan men även i frågan om utsläpp och vattenrening.

Den kemi som Macserien levererar är ett refill-system i form av 2-komponentigt superkoncentrat. Istället för att köpa traditionella 200L fat har Nobina med detta refill-system sparat motsvarande 4 ton plast under föregående avtalsperiod. Och vi kommer att fortsätta miniminera CO2 utsläppen genom att inte transportera vatten.

Visionen är att i framtiden leverera ett komplett fosilfritt kemprogram.