Prickbort

Kallavfettning bäst i test. Avlägsnar asfaltstänk, tektyl, oljor och annan svår mineralsmuts. 
Användning: Spraya runt tanklock, bakstammar och sidor där stänk ofta förekommer. Låt verka någon minut innan du spolar av. Får ej användas i starkt solsken eller på varm bil. Iaktag försiktighet med bättringslackerade ytor.
Dosering: Används i koncentrat.
Innehåller: Destillat (petroleum), vätebehandlad lätta 60-100%, 2-butoxietanol 5-10%, nonjoniska tensider 5-15%, etanol <1%, isopropyl alkohol <1%. pH

Skyddsföreskrifter

Flugbort - Insektslösare

Löser effektivt flug- och insektsrester som fastnat på front och vindruta.
Användning: Spraya där insekter fastnat, låt verka någon minut och spola sedan av. Använd svamp eller annan mekanisk verkan där mycket smuts förekommer.
Dosering: Används i koncentrat.
Innehåller: 
2-propanol <1%, 2-butoxietanol <5%.