Prickbort

Kallavfettning bäst i test. Avlägsnar asfaltstänk, tektyl, oljor och annan svår mineralsmuts. 
Användning: Spraya runt tanklock, bakstammar och sidor där stänk ofta förekommer. Låt verka någon minut innan du spolar av. Får ej användas i starkt solsken eller på varm bil. Iaktag försiktighet med bättringslackerade ytor.
Dosering: Används i koncentrat.
Innehåller: Destillat (petroleum), vätebehandlad lätta 60-100%, 2-butoxietanol 5-10%, nonjoniska tensider 5-15%, etanol <1%, isopropyl alkohol <1%. pH

Skyddsföreskrifter

Fälgrent - Fälgrengöring

Konsumentvänlig, är mildare. Löser effektivt ytrost. Lyfter fram glansen ur aluminium och rostfritt.
Användning: Sprayas på och låt verka någon minut. Vid behov gnugga fälgen med borste eller svamp
för att lösa upp smutsen. Skölj noggrant med vatten. Låt ej medlet torka in. Spraya nedifrån och upp.
Dosering: Används i koncentrat.
Innehåller: 
Metansulfonsyra ≥ 5% <10%, nonjoniska tensider < 5%, amfotär tensid < 5%.

Skyddsföreskrifter

Flugbort - Insektslösare

Löser effektivt flug- och insektsrester som fastnat på front och vindruta.
Användning: Spraya där insekter fastnat, låt verka någon minut och spola sedan av. Använd svamp eller annan mekanisk verkan där mycket smuts förekommer.
Dosering: Används i koncentrat.
Innehåller: 
2-propanol <1%, 2-butoxietanol <5%.