Mac 25 Glansschampo

Högkoncentrerat alkaliskt fordonsschampo med katjonisk tensid. Den kemiska laddningen ger en förenklad rengöring med statiskt skydd. Vid rengöring med Mac 25 efterlämnar produkten en positivt laddad yta som stöter bort metaller och föroreningar vilket förhindrar att smuts åter fäster på fordonet.
Bruksanvisning: 
Spädes 1:10 med vatten för framställande av koncentrat
Användning: Passar alla typer av automatiska fordonstvättar, högtryckstvättar samt lämpad för manuell tvätt.

Dosering: Koncentrat doseras 1-20% beroende på smutsighetsgrad

Skyddsföreskrifter

Mac 44R Superfoam

Ett mycket drygt och effektivt högskummande fordonsschampo. Tar bort sot, vägdamm och trafiksmuts med ett vithäftande och tjockt skum.
Bruksanvisning: Späds 1:8 med vatten för att framställa ett koncentrat.
Användning: Framtagen för användning i automatiska biltvättar.
Dosering: Koncentrat doseras 1-20% beroende på grad av smuts.

Skyddsföreskrifter

Mac 2021 Alkaliskt Fordonsschampo Miljömärkt

Passar alla typer av automatiska fordonstvättar samt högtryckstvätt. Lämplig för tvättning och avfettning av fordon, golv samt plåtdetaljer.
Bruksanvisning: Innan användning skall lämplig Macserien initiator och vatten tillsättas.
Användning: Vid högtryckstvätt: låt verka 5-10 min, använd svamp vid behov, spola sedan av med högtryck.
Dosering: Koncentrat doseras 1-20% beroende på smutsighetsgrad.

Skyddsföreskrifter

Mac 24 Borstschampo

Medelskummande bilschampo för tvättning av borstar i automatiska tvättanläggningar. Smörjer tvättmaskinens borstar och håller dem rena. Passar alla typer av högtryckstvättar och automatiska fordonstvättar.
Bruksanvisning: Späds 1:4 med vatten för att framställa ett koncentrat.
Användning: Biltvätt
Dosering: Koncentrat doseras 1-20% beroende på smutsighetsgrad.

Skyddsföreskrifter

Mac 55 Borstschampo Miljömärkt

Ett högskummande bilschampo för bilar, båtar husvagnar m.m. Tar bort sot, vägdamm och trafiksmuts och lämnar en skyddande och blank yta.
Går att använda i både högtryckstvätt och borsttvätt.
Användning: Biltvätt
Dosering: Ca 10-100 ml till 1 liter vatten, beroende på smutsighetsgrad

Skyddsföreskrifter

Fordonsschampo Box

Utomordentlig dryg och effektiv 2-komponentingt fordonsschampo. Passar alla typer utav högtyckstvättar. Ger ett vidhäftande och bra skum.
Boxen innehåller:
2,5 liter Komponent A Tensid
2,5 liter Komponent B Initiator

Bruksanvisning: Före användning tillsätts komponent A och komponent B i 20 liter vatten. Blanda inte komponenterna utan vatten.
Användning: Bred på ytan som ska tvättas och låt verka några minuter, tvättmedlet får inte torka. Skölj till sist nedifrån och upp med vatten.
Dosering: Färdigt koncentrat 1-20% beroende på hur smutsigt objketet som ska tvättas är.